shopping_cart0 Krepšelis

Leidykla „Lucilijus“, Stoties g. 5, 2 aukštas, Šiauliai

Jonas Ambrukaitis. LIETUVIŲ KALBOS UŽDUOTYS 7–8 KLASĖMS. I dalis

ISBN: 9789955321194
3,30 €
1 vnt.
Apie prekę

Veiksmažodis – trečioji po daiktavardžio ir būdvardžio kalbos dalis, kuriai skirta be­veik visa pirmoji 7–8 klasių užduočių serijos knyga. Veiksmažodžio mokymas pradeda­mas žemesniosiose klasėse nagrinėtos temos „Žodžiai, kurie reiškia veiksmą“ prisimini­mu – kartojimu. Juo remiantis formuojamas pirminis gramatinės sąvokos „veiksmažodis“ supratimas, kuris plečiamas ir gilinamas aptariant kitus esminius šios sąvokos požymius (asmenis, skaičius, laikus, nuosakas), kartu mokomasi skaityti ir rašyti. Visa tai sudaro tam tikrą pratybų sistemą, kurios tikslai – ugdyti mokinių žodyną, mokyti vartoti veiksmažodį tiek šnekamojoje, tiek rašomojoje kalboje, remiantis minimalia teorine medžiaga. Kaip ir kitose šios serijos užduočių knygose, žymią dalį pratimų sudaro rišlūs tekstai, todėl jie ga­lėtų (ir net privalėtų) padėti mokiniui mokytis ne tik praktinės gramatikos, rašybos dalykų, bet ir lavinti kompleksiškai, t. y. plėtoti gebėjimus klausyti, rašyti, skaityti, kalbėti (pasako­ti, atsakyti į klausimus ir t. t.).

Šioje užduočių knygelėje prie veiksmažodžio glaudžiasi dar du nedideli skyreliai – „Įvardis“ ir „Tekstas“. Keliolika užduočių skirta formuoti supratimą apie įvardį kaip kalbos dalį, šiek tiek daugiau – jo praktinei vartosenai. Teksto skyrelyje pateikta keletas atpasako­jimo, rašinio, biografijos ir autobiografijos pavyzdžių.

Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų