shopping_cart0 Krepšelis

Leidykla „Lucilijus“, Stoties g. 5, 2 aukštas, Šiauliai

Regina Dirginčienė, Adrijana Saulytė. BENDRAVIMO ETIKA. Vadovėlis VIII klasei

ISBN: 9955-564-33-4
3,50 €
1 vnt.
Apie prekę

Vadovėlis BENDRAVIMO ETIKA skirtas etikos dalykui studijuoti VIII klasėje. Vadovėlio medžiaga suskirstyta į keletą skyrių. Pirmajame skyriuje „Žmonės sukurti vieni kitiems“ aptariama bendravimo samprata, jo funkcijos, bendravimo, kaip universalios vertybės, reikšmė žmogaus gyvenime.

Skyriuje „Bendravimo harmonija“ pateikiami doroviniai bendravimo principai: aukso taisyklė, tolerancija, taktas, jų reikšmė sėkmingam bendravimui. Skyrių papildo paragrafas, kuriame aptariamas bendravimas su neįgaliaisiais.

Trečiojo skyriaus „Susitikimas su savimi“ medžiaga turėtų padėti mokiniams suvokti, kaip formuojasi savasis įvaizdis, kokią įtaką jis turi bendravimui, kaip bendravimą veikia mūsų jausmai kaip atpažinti, valdyti ir tinkamai išreikšti savo jausmus. Skyrių „Suprasti save - suprasti kitą“ ir „Konfliktai“ temos skatina pamąstyti apie tai, kaip mes suvokiame kitus žmones, kaip tas suvokimas paveikia mūsų bendravimą, kokios mūsų nuostatos ir asmenines savybės kliudo sėkmingiems tarpusavio santykiams. Skyriuje „Slaptos gelmės“ aptariama, kokios savybės mums padeda bendrauti, empatijos, atvirumo ir pasitikėjimo reikšmė bendraujant.

Apie verbalini bendravimą, mokėjimą klausytis, pasakyti NE, bendravimo barjerus (melą, pavydą, neapykantą) kalbama skyriuose „Kalbėtis ir klausytis“ ir „Kai aklas protas ir širdis“. Paskutiniame skyriuje „Žmogus - tai santykių mazgas“ aptariamos aukščiausios žmonių bendravimo formos - draugystė ir meilė. Visų pamokų medžiaga susijusi, viena tema tarsi išplaukia iš kitos, todėl vadovėlyje išlaikyta nuosekli pamokų numeracija. Skaičiai prie pamokos temos nurodo skyriaus ir pamokos eilės numerį .

Šis vadovėlis - tai pirmasis bandymas pagrindinį dėmesį skirti konkrečiam taikomosios etikos dalykui - bendravimo etikai. Tikimės, kad jis ras vietą tarp kitų etikos vadovėlių , juo labiau kad pateikta medžiaga gali pasinaudoti ne tik etikos, bet ir kitų dalykų mokytojai, klasių aukotojai, kiekvienas, norintis praplėsti ir pagilinti bendravimo žinias.

Apimtis 140 psl.

Leidykla „Lucilijus“, 2004 m.

Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų