shopping_cart0 Krepšelis

Leidykla „Lucilijus“, Stoties g. 5, 2 aukštas, Šiauliai

Danguolė Smalinskienė. STIKO KALNAS

ISBN: ISBN 978-9955-32-459-1
15,00 €
1 vnt.
Apie prekę

Žaidimą sudaro 140 kortelių su užduotimis, žaidimo laukas, atsakymų lapas, veiksmažodžių ir jų neasmenuojamų formų rašybos taisyklės, 6 loštukai. Kortelės, pažymėtos 1–54 numeriu, skirtos veiks­mažodžių rašybai, 55–130 – veiksmažodžio neasme­nuojamų formų rašybai, o 131–140 – kortelės su frazeologizmais. Kai kuriuose sakiniuose yra ir neas­menuojamos veiksma­žodžio formos, ir veiks­ma­žodžiai su praleistomis raidėmis. Gali­ma atsirinkti korteles pagal po­reikį.Pavyzdžiai, išrinkti iš lietuvių liau­dies pasakų ir frazeologizmų žody­no, praturtins mokinių žody­ną. „Stik­lo kalnas“ skirtas V–VIII klasių moks­leiviams, tačiau jį galima nau­doti tiek vyresnėse, tiek žemesnėse klasėse, norint paįvairinti mokymosi aplinką ir sudominti vaikus lietuvių kalba.

Taisyklės 1. Žaidėjai išsirenka žaidimo vedėją, kuris turi atsa­ky­mų lapą ir se­ka, ar žai­dėjai teisingai atsakinėja. Jis pa­aiš­kina rašybos tai­syk­les, jei žaidimo dalyviai negali jų pasakyti. (Prie atsakymo esantis skaičius yra taisyklės numeris.)

2. Pirmasis dalyvis traukia kortelę su sakiniu, jį garsiai perskaito ir pasako, kokią raidę reikia įrašyti vietoj brūkšnelio. Jei atsako teisingai, paeina per tiek langelių, kiek reikėjo įrašyti raidžių.

3. Jei žaidėjai turi kortelę, kuri pažymėta F raide, ir joje paryškintas fra­ze­ologizmas, jiems reikia pasa­kyti jo reikšmę ir praleistą raidę žodyje. Jei atsa­ko teisingai, galima judėti per 2 langelius į priekį.

4. Jei žaidėjo loštukas sustoja prie rodyklės į viršų, jam reikia pasakyti rašybos taisyklę, kad galėtų šokti į nurodytą langelį. Jei reikia įrašyti kelias raides, visų rašyba turi būti paaiškinta teisingai, kad būtų galima keliauti į rodykle parodytą langelį.

5. Jei žaidėjo loštukas sustoja prie rodyklės žemyn, turi pasakyti visas taisykles, kad nereikėtų judėti per kelis langelius žemyn.

6. Prie sakinio esanti D raidė rodo, kad reikia sakyti dalyvio galūnę.

7. Laimi tas žaidėjas, kuris pirmas pasiekia karalaitę ant stiklo kalno.

 

© Danguolė Smalinskienė, 2019

© Leidykla Lucilijus, 2019

Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų