Krepšelis Krepšelyje prekių: 0 Atverti

Sud. Goda Stonkuvienė. VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTO „GAMTOS ATRADIMAI – ŽAIDŽIU, KURIU IR SUŽINAU!“ EDUKACINIŲ LAUKO ERDVIŲ PRISTATYMAS

5.00 EUR

Šiame leidinyje pristatomos aštuonios edukacinės lauko aplinkos erdvės, kurios įkurtos Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje „Pipiras“. Dalinamasi patirtimi apie tai, kas šiose erdvėse buvo auginama, kokią veiklą atliko vaikai, pateikiamos nuotraukos, atspindinčios įvairios veiklos akimirkas, vaikų ir pedagogių iniciatyvas. Čia pateikiami ir klausimai, skatinantys vaikus reflektuoti gamtamokslinę patirtį, vaikų įspūdžiai ir jų mintys, atskleidžiančios pažintinius ir emocinius potyrius, įgytus kiekvienoje edukacinėje erdvėje.
Atskiroje edukacinėje erdvėje yra įgyvendinami bendrieji ikimokyklinio amžiaus vaikams svarbūs ugdymo(si) tikslai ir uždaviniai: pažinimo plėtojimas, kalbos ugdymasis, komunikavimas, skatinantis įgudimą bendrauti ir bendradarbiauti, kūrybinių galių ir saviraiškos plėtojimas, problemų sprendimo pradmenų ugdymasis, įgytos patirties ir atliktos veiklos aptarimas ir reflektavimas. Skatinamas vaikų aktyvumas ir iniciatyvumas.
Edukacinėse erdvėse taip pat yra siekiama ir specifinių, kiekvienai erdvei numatytų, ugdymo(si) uždavinių. Pirmiausia tai gamtos objektų edukacinėse erdvėse pažinimas, pozityvaus vaiko santykio su jais skatinimas prižiūrint augalus, teigiamų emocijų išreiškimas gėrintis augalų įvairove ir šio įkvėpimo pagrindu atliekama įvairi kūrybinė ir meninė veikla. Svarbus čia tampa augalų auginimas ir priežiūra, supratimas ir samprotavimas apie jų svarbą žmogui ir pačiai gamtai. Taip pabrėžiamas integruojantis edukacinių lauko erdvių ugdomasis poveikis visuminiam vaiko asmenybės ugdymuisi ir jo raidai.

Apimtis: 28 psl.

Leidykla „Lucilijus“, 2017 m.

Naujienų prenumerata
Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų
Mus rasite
Kontaktai
Tel. +370 41 421857
lucilijus.uzsakymams@gmail.com
Visos teisės saugomos. © 2019