Krepšelis Krepšelyje prekių: 0 Atverti

Alina Nekrašiuvienė. MOKOMĖS KARPYTI IR KURTI

4.60 EUR

Kny­ga skir­ta 3–7 m. vai­kams.

Me­to­di­nė me­džia­ga pa­reng­ta iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo auk­lė­to­jos me­to­di­nin­kės, re­mian­tis il­ga­me­te prak­ti­ne pa­tir­ti­mi, pri­sta­ty­ta iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio

ug­dy­mo pe­da­go­gams au­to­ri­niuo­se se­mi­na­ruo­se.

Kny­ga iliust­ruo­ta as­me­ni­niais, ug­dy­ti­nių atliktais / su­kur­tais dar­bais ir dar­bais, at­lik­tais pa­gal ki­tų kny­gų au­to­rių pa­vyz­džius.

Apimtis: 60 psl.

Leidykla „Lucilijus“, 2016 m.

Naujienų prenumerata
Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų
Mus rasite
Kontaktai
Tel. +370 41 421857
lucilijus.uzsakymams@gmail.com
Visos teisės saugomos. © 2019